MODERN AIRCRAFTS
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


مطالبی که دارای منبع نمی باشند نوشته خود من با کمک از برخی وبسایت های دیگر به صورت غیر مستقیم می باشند و مطالبی که مستقیماً از وبلاگ ها یا وبسایت های دیگر برداشته شده اند منبعشان در انتهای مطالب ذکر شده است.

مدیر وبلاگ : مانی خرازی
نویسندگان


LOGISTICS is the management of the flow of goods from origin to destination

to meet customer requirements

تعریف دقیق لجستیک آن است که در بالا آمده یعنی مدیریت انتقال امکانات(که در اصطلاح نظامی مرکب از نیرو های انسانی و ادوات جنگی است) از مبدأ به مقصد برای بر طرف کردن نیاز های موجود(که در اصطلاح نظامی این نیاز همان امکانات لازم برای دفاع یا تهاجم است).

در لجستیک نظامی: افسران لجستیک چگونگی و زمان جابه‌جایی منابع را به محلی که مورد نیاز هستند را مدیریت می‌کنند. افرادی مانند هانیبال بارکا، الکساندر کبیر و دوک ولینگتون در منابع تاریخی به عنوان نوابغ لجستیک مطرح هستند. لجستیک را در فارسی "آمادگاری" نیز می‌گویند.

سیستم یکپارچه پشتیبانی لجستیک یکی از سیستم‌های به کاربرده شده در سازمان‌های نظامی است، برای اطمینان از سیستم ساده پشتیبانی با نگرشی به سرویس تمام عیار مشتری مداری با پائین‌ترین هزینه و با اطمینان کامل و در دسترس بودن و همچنین قابل تعمیر بودن و دیگر نیازهای تعریف شده در یک پروژه.

نوع مطلب : دانش های نظامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مانی خرازی
دوشنبه 28 تیر 1395
درجه دهی در نیرو های نظامی ایران در بدو ورود به یک نیروی نظامی فقط و فقط بر اساس تحصیلات در رشته های نظری یا نظامی در دانشکده های افسری به شکل زیر است و از آن جا به بعد هر 4 سال یک بار به شکل عادی فرد ترفیع درجه میگیرد.گاهی اوقات هم به علل مختلفی امکان ترفیع درجه وجود دارد.مثل نشان دادن لیاقت بسیار در یک عملیات یا مجروح شدن در طی یک عملیات مهم یا بازنشستگی زودرس یه علت جراحت سخت در یک عملیات و......... .در شرایط جنگی هم ترفیع هر 3 سال یک بار داده می شود.
زیر سیکل: سرباز و سرباز دوم
سیکل: سرباز یکم
دیپلم: سرجوخه و گروهبان سوم
فوق دیپلم: گروهبان دوم و گروهبان یکم
لیسانس: ستوان دوم
فوق لیسانس و بالاتر: ستوان یکم

1.نیروی زمینی ارتش:

  سرباز      سرباز2    سرباز 1    سرجوخه      گروهبان3     گروهبان2       گروهبان1
Sarbaz -k.pngSarbaz 2-c.pngSarbaz 1-k.pngSarjukhe-c.pngGoruhban 3-k.pngGoruhban 2-c.png Goruhban 1-k.png
  استوار2         استوار1       ستوان3   ستوان2   ستوان1    سروان     سرگرد   سرهنگ2
Ostovar 2-c.pngOstovar 1-k.pngSotvan 3.pngSotvan 2.pngSotvan 1.pngSarvan.pngSargord.pngSarhang 2.png
   سرهنگ  سرتیپ2   سرتیپ  سرلشکر   سپهبد    ارتشبد 
Sarhang 1.pngSartip 2.pngSartip.pngSarlashgar.pngSepahbod.pngArteshbod.png                         

2.نیروی دریایی ارتش:

  ناوی       ناوی2     ناوی1    سرناوی مهناوی3  مهناوی2  مهناوی1  ناواستوار2   ناواستوار1
1- Navi.png2- Navi 2.png3- Navi 1.png4- Sar Navi.png5- مهناوی سوم.png6- مهناوی دوم.png7- مهناوی یكم.png   8- ناواستوار دوم.png      9- ناواستوار یکم.png
        ناوبان3                     ناوبان2                 ناوبان1                  ناوسروان
10-Navban 3.png11-Navban 2.png12-Navban 1.png13-Navsarvan.png
         ناخدا3                     ناخدا2                   ناخدا1                 دریادار2
14-Nakhoda 3.png15-Nakhoda 2.png16-Nakhoda 1.png17-Daryadar 2.png
       دریادار                      دریابان               دریاسالار                 دریابد
18-Daryadar.png19-Daryaban.png20-Daryasalar.png21-Daryabod.png

3.نیروی هوایی ارتش:
 
  سرباز     سرباز2    سرباز 1        سرجوخه           گروهبان3     گروهبان2    گروهبان1
1- سرباز--IRIAF.png2- سرباز دوم--IRIAF.png3- سرباز یکم--IRIAF.png4- سرجوخه--IRIAF.png5- گروهبان سوم--IRIAF.png6- گروهبان دوم--IRIAF.png7- گروهبان یكم--IRIAF.png
 استوار2   استوار1      ستوان3  ستوان2   ستوان1    سروان     سرگرد   سرهنگ2  سرهنگ
8- استوار دوم--IRIAF.png9- استوار یكم--IRIAF.png10- ستوان سوم--IRIAF.png11- ستوان دوم--IRIAF.png12- ستوان یکم--IRIAF.png13- سروان--IRIAF.png14- سرگرد--IRIAF.png15- سرهنگ دوم--IRIAF.png16- سرهنگ--IRIAF.png
  سرتیپ2   سرتیپ   سرلشکر  سپهبد     ارتشبد
17- سرتیپ دوم--IRIAF.png18- سرتیپ--IRIAF.png19- سرلشگر--IRIAF.png20- سپهبد--IRIAF.png21- ارتشبد--IRIAF.png

4. نیروی زمینی سپاه:سپاه عناوینی مخصوص خود برای درجه داران دارد.(رزم یار و رزم آور و زرم دار)برای افسران هم در انتهای درجه یک کلمه ی پاسدار اضافه می شود.مثلا گفته می شود سرتیپ دوم پاسدار یا ستوان سوم پاسدار.
   
     سرباز            سرباز2           سرباز1           رزمیاز           رزم آور3         رزم آور2
1- Sarbaz-IRGC.png2- Sarbaz 2nd-IRGC.png3- Sarbaz 1st-IRGC.png4- Razmyar-IRGC.png5- Razmavar 3rd-IRGC.png6- Razmavar 2nd-IRGC.png
     رزم آور 1         رزم دار2         رزم دار1       ستوان3  ستوان2   ستوان1    سروان
7- Razmavar 1st-IRGC.png8- Razmdar 2nd-IRGC.png9- Razmdar 1st-IRGC.png10- Sotvan 3rd-IRGC.png11- Sotvan 2nd-IRGC.png12- Sotvan 1st-IRGC.png13- Sarvan-IRGC.png
     سرگرد   سرهنگ2  سرهنگ  سرتیپ 2  سرتیپ   سرلشکر   سپهبد   ارتشبد
14- Sargord-IRGC.png15- Sarhang 2nd-IRGC.png16- Sarhang-IRGC.png17- Sartipp 2nd-IRGC.png18- Sartipp-IRGC.png19- Sarlashgar-IRGC.png20- Sepahbod-IRGC.png21- Arteshbod-IRGC.png

5.نیروی انتظامی:

    سرباز    سرباز2    سرباز 1  سرجوخه گروهبان3  گروهبان2 گروهبان1   استوار2   استوار1
0-Sarbaz 0 - Naja.png1-sarbaz 1 - Naja.png2-sarbaz 1 - Naja.png3-Sarjukhe - Naja.png4-Grouhban 3 - Naja.png5-Grouhban 2 - Naja.png6-Grouhban 1 - Naja.png7-Ostovar 2 - Naja.png8-Ostovar 1 - Naja.png                                                              
 ستوان3    ستوان2    ستوان1    سروان     سرگرد  سرهنگ2  سرهنگ  سرتیپ2   سرتیپ
9-Sotvan 3 - Naja.png10-Sotvan 2 - Naja.png11-Sotvan 1 - Naja.png12-Sarvan - Naja.png13-Sargord - Naja.png14-Sarhang 2 - Naja.png15-Sarhang - Naja.png16-Sartip 2 - Naja.svg17-Sartip - Naja.png
 سرلشکر    سپهبد    ارتشبد
18-Sarlashgar - Naja.png19-Sepahbod - Naja.png20-Arteshbod-Naja.svg
نوع مطلب : دانش های نظامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مانی خرازی
سه شنبه 10 تیر 1393
استراتژی به مجموعه ای از اهداف و ابزار و روش ها گویند که در مبحث مورد بحث ما این اهداف هدف های نظامی اند.
معادل واژه انگلیسی با ریشه ی یونانی(strategy) در فارسی واژه "راهبرد" است.
اجزای دیگر یک عملیات نظامی بعد از " راهبرد واستراتژی نظامی" شامل "تاکنیک"(یا همان اجرای طرح ها و تحرک نیرو ها در سطح کلان)و" لجستیک "(یا همان پشتیابانی از نیرو ها به اشکال و در سطوح مختلف) است.
اما نکته مهم این جاست که شاید تاکتیک از استراتژی جدا هم بشود.پس شاید بتوان این طور گفت که استراتژی روشن کننده اهداف و تاکتیک مجری آنها است.
اما در هر کشور نوین و امروزی راهبرد و استراتژی نطامی خود زیر مجموعه یک راهبرد کلان است که در برگیرنده تمام راهبرد های یک ملت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در  استراتژی کلان آن ملت   است.این راهبرد کلان شامل
 راهبرد های نظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی درمانی و بهداشتی و...... می شود.
سان تزو راهبردار(استراتژیست)چینی اصول یک عملیات کامل نظامی شامل استراتژی تاکتیک و لجستیک را در 13 اصل و ناپلئون در115 اصل بیان میکند.بعضی ها هم آن را در یک اصل یعنی "رسیدن به هدف پیش ازهمه,بیش از همه"تعریف می کنند.
اما تعریف نیروی زمینی ایالات متحده چیز دیگری است:
1.هدف:همه ی عملیات به سمت یک هدف قاطع روشن و نائل شدنی.
2.آفند:هدف را تصرف کنید حفظ کنید بهره برداری کنید.
3.تمرکز نیرو:نیرو ها را در زمان و مکان متناسب متمرکز کنید.
4.بهروری بالا ی نیرو:صرف حداقل نیرو ها برای مسائل ثانویه.
5.تحرک:با اجرای انعطاف پذیر دشمن را در موقعیت نا مساعد قرار دهید.
6.وحدت فرماندهی:در هر نوع هدف از وحدت فعالیت ها تحت یک فرمانده مسئول اطمینان حاصل کتید.
7.امنیت:به دشمن اجازه دست یافتن به یک برتری غیر منتظره ندهید.
8.غافلگیری:به دشمن  در زمان و مکانی که انتظار ندارد یورش ببرید.
9.سادگی:نقشه ها ساده و روشن و دستورات واضح و قابل فهم برای همه.

شاید پدافند بتواند زیر مجموعه ای از امنیت باشد.
راهبرد و تاکتیک های نبرد که توسط یک کشور اتخاذ می شوند باید هماهنگ با پیشرفت فناوری  متحول شوند تا بتوانند به موفقیت برسند.گرچه که بعضی راهبرد های موفق تاریخ مصرف ندارند و با پیشرفت تکنولوژی باز هم کارایی خود را ازدست نمی دهند.
رومی ها عادت داشتند اگر خودشان نمی توانستند پیروز شوند سیاست باخت-باخت را در پبش می گرفتند شاید خود شهری را از دست می دادند ولی با سوزاندن آن نمی گذاشتند چیزی از آن هم یه دست دشمن بیفتد.راهبردی که در خاک خودی به خوبی جواب می دهد. این راهبرد تاریخ مصرف نداشت.می پرسید چگونه؟این گونه که یونانی های درگیر با ترکیه بعد از جنگ جهانی اول در خروج از خاک ترکیه  این راهبرد با هدف نرسیدن غذا و مکان خوب به دشمن وتاکتیک آتش زدن شهر را اجرا کردند و هزینه ی بسیار زیادی را بر ترک ها تحمیل کردند که این هزینه های گزاف مانع از پیشروی آنها و دنبال کردن یونانی ها تا خاک اروپا شد.
اما یک نمونه بارز تر در جنگ ناپلئون و روسیه بود.روس ها آن قدر این تاکتیک را اجرا کردند تا زمستان سخت و سوزناک روسیه فرا رسید و به خروج فرانسوی ها از  خاک آنان انجامید.
یکی از آخرین نمونه های اعتماد به این راهبرد در جنگ حهانی دوم بود که باز هم روس ها نازی ها را با همان استراتژی قبلی اما با تاکتیکی کمی متفاوت. به حای آتش زدن شهر آنرا از هرچه که فکرش را بکنید تخلیه کردند و آغازی بر پایان هیتلر را رغم زدند.

نوع مطلب : دانش های نظامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مانی خرازی
دوشنبه 9 تیر 1393


( کل صفحات : 2 )    1   2   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic